14 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กแว้น วงเกลอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กแว้น วงเกลอ Chordza
คอร์ด เด็กแว้น วงเกลอ | เนื้อเพลง เด็กแว้น วงเกลอ | Chord เด็กแว้น วงเกลอ

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักเด้อ วงอีสาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักเด้อ วงอีสาน Chordza
คอร์ด ฮักเด้อ วงอีสาน | เนื้อเพลง ฮักเด้อ วงอีสาน | Chord ฮักเด้อ วงอีสาน

13 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กล้าบอกเธอ วงออกซิเจน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กล้าบอกเธอ วงออกซิเจน Chordza
คอร์ด ไม่กล้าบอกเธอ วงออกซิเจน | เนื้อเพลง ไม่กล้าบอกเธอ วงออกซิเจน | Chord ไม่กล้าบอกเธอ วงออกซิเจน

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เด็กบ้าน ๆ วงออกซิเจน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เด็กบ้าน ๆ วงออกซิเจน Chordza
คอร์ด แค่เด็กบ้าน ๆ วงออกซิเจน | เนื้อเพลง แค่เด็กบ้าน ๆ วงออกซิเจน | Chord แค่เด็กบ้าน ๆ วงออกซิเจน

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะรักเธอเอง(สำหรับคนใจนักเลง) วงพัทลุง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะรักเธอเอง(สำหรับคนใจนักเลง) วงพัทลุง Chordza
คอร์ด ฉันจะรักเธอเอง(สำหรับคนใจนักเลง) วงพัทลุง | เนื้อเพลง ฉันจะรักเธอเอง(สำหรับคนใจนักเลง) วงพัทลุง | Chord ฉันจะรักเธอเอง(สำหรับคนใจนักเลง) วงพัทลุง

คอร์ด เนื้อเพลง จากคนอื่นคนไกล วงซี๊ด Feat.เพลง ณัฏฐกฤตา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จากคนอื่นคนไกล วงซี๊ด Feat.เพลง ณัฏฐกฤตา Chordza
คอร์ด จากคนอื่นคนไกล วงซี๊ด Feat.เพลง ณัฏฐกฤตา | เนื้อเพลง จากคนอื่นคนไกล วงซี๊ด Feat.เพลง ณัฏฐกฤตา | Chord จากคนอื่นคนไกล วงซี๊ด Feat.เพลง ณัฏฐกฤตา

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกำลังเป็นชู้ วง Model (โมเดล) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกำลังเป็นชู้ วง Model (โมเดล) Chordza
คอร์ด เธอกำลังเป็นชู้ วง Model (โมเดล) | เนื้อเพลง เธอกำลังเป็นชู้ วง Model (โมเดล) | Chord เธอกำลังเป็นชู้ วง Model (โมเดล)