24 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง กัดลิ้น My Mommam Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กัดลิ้น My Mommam Chordza
คอร์ด กัดลิ้น My Mommam | เนื้อเพลง กัดลิ้น My Mommam | Chord กัดลิ้น My Mommam

23 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Tin Man Miranda Lambert Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tin Man Miranda Lambert Chordza
คอร์ด Tin Man Miranda Lambert | เนื้อเพลง Tin Man Miranda Lambert | Chord Tin Man Miranda Lambert

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันนอนจมอยู่ Middle Lane Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันนอนจมอยู่ Middle Lane Chordza
คอร์ด ฉันนอนจมอยู่ Middle Lane | เนื้อเพลง ฉันนอนจมอยู่ Middle Lane | Chord ฉันนอนจมอยู่ Middle Lane

คอร์ด เนื้อเพลง บุ๋ง (Boong) Maria Lynn Ehren (มารีญา) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บุ๋ง (Boong) Maria Lynn Ehren (มารีญา) Chordza
คอร์ด บุ๋ง (Boong) Maria Lynn Ehren (มารีญา) | เนื้อเพลง บุ๋ง (Boong) Maria Lynn Ehren (มารีญา) | Chord บุ๋ง (Boong) Maria Lynn Ehren (มารีญา)

คอร์ด เนื้อเพลง อีสานอินเธอ Mahafather Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีสานอินเธอ Mahafather Chordza
คอร์ด อีสานอินเธอ Mahafather | เนื้อเพลง อีสานอินเธอ Mahafather | Chord อีสานอินเธอ Mahafather

คอร์ด เนื้อเพลง เร้ารื๋อ (ต้องการความรัก) Lolli-Pop Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เร้ารื๋อ (ต้องการความรัก) Lolli-Pop Chordza
คอร์ด เร้ารื๋อ (ต้องการความรัก) Lolli-Pop | เนื้อเพลง เร้ารื๋อ (ต้องการความรัก) Lolli-Pop | Chord เร้ารื๋อ (ต้องการความรัก) Lolli-Pop

คอร์ด เนื้อเพลง Let's go Lipta Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let's go Lipta Chordza
คอร์ด Let's go Lipta | เนื้อเพลง Let's go Lipta | Chord Let's go Lipta